กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 18 เข้าชมวันนี้
  • 488 เข้าชมเดือนนี้
  • 37,259 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์


ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนผู้เข้าชม
1 การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างกรอบความตกลงด้านการเชื่อมโยงการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบเสมือนจริง24 มีนาคม 2566 10:46:020
2 การเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF)20 มีนาคม 2566 09:35:489
3 กรมศุลกากรเข้าร่วมการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 2714 มีนาคม 2566 16:06:4335
4 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับ Mr.John P. Leonard, Deputy Executive Assistant Commissioner (DEAC) จาก Office of Trade, US. Customs and Border Protection (CBP) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี 14 มีนาคม 2566 13:47:0229
5 ให้การต้อนรับ Mr. Eddy De Cuyper ที่ปรึกษาฝ่ายศุลกากรสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย 13 มีนาคม 2566 14:36:4936
6 นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้แทนกรมศุลกากรให้การต้อนรับคณะผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ8 มีนาคม 2566 14:14:2156
7 อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ประสานงานศุลกากรเยอรมันประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย8 มีนาคม 2566 10:08:1142
8 อธิบดีฯ ให้การต้อนรับ US. Homeland Security Investigations (HSI) ประจำประเทศไทย 3 มีนาคม 2566 13:09:2140
9 รองฯ พงศ์เทพ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการ SIREN II (Operation SIREN II) อย่างเป็นทางการ2 มีนาคม 2566 13:32:4036
10 รองฯ กิจจาลักษณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ 2/256628 กุมภาพันธ์ 2566 14:15:2856
11 การประชุมเจรจาร่างกรอบความตกลงด้านการเชื่อมโยงการขนส่งข้ามแดนทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Framework Agreement on Cross-Border Railway Transport Connectivity in the GMS: FA-CBRTC) ครั้งที่ 1324 กุมภาพันธ์ 2566 14:58:2981
12 กยผ. ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่งมอบของอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบทุนให้แก่โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามโครงการ “ศุลกากรจิตอาสา เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม”23 กุมภาพันธ์ 2566 09:54:3575
13 อธิบดีฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 63 พรรษา22 กุมภาพันธ์ 2566 09:35:2545
14 อธิบดีกรมศุลกากร และผู้แทนกรมศุลกากรให้การต้อนรับ Mr. SHIBATA Keiji รองอธิบดีศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น17 กุมภาพันธ์ 2566 09:03:0149
15 กรมศุลกากรบันทึกเทปเพื่อร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Advancing Gender Equality in APEC Customs Administrations จะจัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา15 กุมภาพันธ์ 2566 11:50:3560
16 เข้าร่วมการประชุม Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP) Friends of the Chair Meeting (FoTC)31 มกราคม 2566 17:06:4052
17 วันศุลกากรสากล (International Customs Day: ICD) ประจำปี 2566 และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO)30 มกราคม 2566 10:13:0246
18 เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานฉลองวันชาติออสเตรเลีย โดยมี H.E. Dr. Angela Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นประธาน26 มกราคม 2566 09:19:1052
19 คณะผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 25 มกราคม 2566 14:27:5844
20 การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/256620 มกราคม 2566 15:49:2365
21 การประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดท่าทีในการเจรจาหารือ เรื่อง การจัดทำร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางศุลกากรกับผู้แทนศุลกากรสหรัฐอเมริกา19 มกราคม 2566 12:06:5328
22 การประชุมคณะกรรมการกองหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/256617 มกราคม 2566 09:11:0748
23 การประชุมหารือระหว่างกรมศุลกากร และคณะผู้แทนจากโครงการการควบคุมการส่งออก และรักษาความมั่นคงชายแดน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย12 มกราคม 2566 10:27:3835
24 การประชุมคณะทำงานย่อย เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 112 พฤศจิกายน 2564 16:22:16173
25 ประชุมคณะทำงานย่อยฯ27 พฤศจิกายน 2562 13:32:33496
26 ประชุมการดำเนินการปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 28 กุมภาพันธ์ 2562 14:30:55334
27 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี ครั้งที่ 3/2561 7 ธันวาคม 2561 10:39:35376
28 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 5/25616 ธันวาคม 2561 14:23:13245
29 นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมศุลกากร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศ 30 พฤศจิกายน 2561 10:37:56780
30 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี 28 พฤศจิกายน 2561 16:49:49351
31 ประชุม (KM) ครั้งที่ 1/25618 พฤศจิกายน 2561 15:24:00411
32 การประชุม PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/256120 กันยายน 2561 14:17:24493
33 การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร7 สิงหาคม 2561 10:43:45386
34 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 3/25615 กรกฎาคม 2561 14:25:00291
35 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 1/256119 มกราคม 2561 16:02:53355
36 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 9/256029 ธันวาคม 2560 09:49:29287
37 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 8/2560 24 พฤศจิกายน 2560 11:26:35317
38 ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ โครงการการข้ามแดนทางบกอิเล็กทรอนิกส์17 พฤศจิกายน 2560 16:05:03403
39 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำยุทธศาสตร์กรมศุลกากรระยะ 20 ปี ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร13 พฤศจิกายน 2560 10:36:06412
40 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 7/25603 พฤศจิกายน 2560 16:04:11297
41 ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดระเบียบ/การบริหารจัดการพื้นที่ด่านพรมแดนและการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ครั้งที่ 1/25603 พฤศจิกายน 2560 15:58:05438
42 อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2 ตุลาคม 2560 17:02:07346
43 การฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน19 กันยายน 2560 14:39:02308
44 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 6/25604 กันยายน 2560 15:03:49291
45 ศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs–Business Conference)24 สิงหาคม 2560 10:33:28416
46 ผอ.สผต. เชิญประชุมส่วนวางแผนและประเมิณผล 19 กรกฎาคม 2560 14:29:00380
47 เจ้าหน้าที่ สผต. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายธาดา ชุมไชโย เนื่องในโอการเข้ารับตำแห่ง ผอ.สผต.14 กรกฎาคม 2560 11:17:221661
48 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 5/256015 มิถุนายน 2560 16:25:16426
49 ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี นายเสรี ไทยจงรักษ์ ในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.22 พฤษภาคม 2560 10:54:451347
50 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 4/25609 พฤษภาคม 2560 14:46:23345
51 ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ท่านที่ปรึกษาฯ ไพศาล ชื่นจิตร ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น.5 พฤษภาคม 2560 11:50:22398
52 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 3/25604 เมษายน 2560 11:07:19348
53 ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสำนักแผนและการต่างประเทศ ครั้งที่ 324 มีนาคม 2560 13:39:59503
54 การประชุมอธิบดีศุลกากรภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 18 (18th World Customs Organization Asia/Pacific Regional Heads of Customs Administrations (RHCA) Conference)16 มีนาคม 2560 16:19:18505
55 ประชุมเว็บไซต์ สผต. ครั้งที่ 1/256016 มีนาคม 2560 15:42:50485
56 การประชุม The ASEAN Single Window Steering Committee ครั้งที่ 18 (18th ASWSC Meeting ) 13 มีนาคม 2560 11:30:58902
57 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 2/256028 กุมภาพันธ์ 2560 10:35:40356
58 กิจกรรม KM ครั้งที่ 722 กุมภาพันธ์ 2560 14:30:05762
59 กิจกรรม KM ครั้งที่ 622 กุมภาพันธ์ 2560 14:25:48597
60 การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1/25607 กุมภาพันธ์ 2560 10:59:34400
61 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 1/256031 มกราคม 2560 10:56:36389
62 กิจกรรม KM ครั้งที่ 525 มกราคม 2560 15:24:34451
63 การประชุม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้"20 มกราคม 2560 13:38:58489
64 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 4/255923 ธันวาคม 2559 16:06:10319
65 กิจกรรม KM ครั้งที่ 423 ธันวาคม 2559 14:39:07431
66 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ครั้งที่ 420 ธันวาคม 2559 15:07:21323
67 กิจกรรม KM ครั้งที่ 315 ธันวาคม 2559 09:37:15459
68 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ครั้งที่ 313 ธันวาคม 2559 16:01:50323
69 ประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)1 ธันวาคม 2559 15:18:44438
70 กิจกรรม KM ครั้งที่ 230 พฤศจิกายน 2559 10:42:18356
71 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ครั้งที่ 128 พฤศจิกายน 2559 11:44:21291
72 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM ครั้งที่ 228 พฤศจิกายน 2559 11:43:55291
73 กิจกรรม KM ครั้งที่ 124 พฤศจิกายน 2559 09:57:21312
74 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 3/255917 พฤศจิกายน 2559 14:24:36214
75 ชัยชนะของทรัมป์กับทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทย15 พฤศจิกายน 2559 12:51:01314
76 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 2/2559 27 ตุลาคม 2559 09:41:38287
77 ประชุมมอบนโยบายให้สำนักแผนและการต่างประเทศ25 ตุลาคม 2559 07:48:14343
78 ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ (KM) ของสำนักฯ 18 ตุลาคม 2559 15:43:36307
79 ประชุมคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ของสำนักแผนและการต่างประเทศ(KM) ครั้งที่ 2 18 ตุลาคม 2559 15:42:48593
80 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน น้ำ และการใช้อุปกรณ์สำนักงาน13 ตุลาคม 2559 11:29:092486
81 โครงการ สป. คุณธรรม13 ตุลาคม 2559 11:02:04345
82 ประชุมภายในสำนักฯ ครั้งที่ 1/25595 ตุลาคม 2559 20:09:37294
83 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยยุทธ คำคุณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมศุลกากร 5 ตุลาคม 2559 19:43:351391
84 การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามระบบควบคุมภายในของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ 2559 (ในส่วนระบบงานของ สผป. สผต.)14 กันยายน 2559 17:41:15293
85 การประชุมคณะกรรมการสำนัก/สำนักงาน ครั้งที่ 1/2559 23 สิงหาคม 2559 10:15:38318
86 กรมศุลกากรจัดสัมมนาศุลกากรพบภาคธุรกิจต่างประเทศ (Customs-Business Conference)19 สิงหาคม 2559 13:46:32291
87 ประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สผต. ครั้งที่ 3/25593 สิงหาคม 2559 15:23:22399
88 ประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สผต. ครั้งที่ 1/25596 กรกฎาคม 2559 14:30:41317
89 สัมมนาให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรภายใต้ “โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร” ณ ด่านศุลกากรสะเดา4 กรกฎาคม 2559 09:59:16523
90 เสวนาในหัวข้อ "ไขกุญแจกระแสโลกาภิวัตน์การค้าตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ "24 มิถุนายน 2559 10:41:05440
91 "Customs-Business Conference" 24 มิถุนายน 2559 10:40:35409
92 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงแสน24 มิถุนายน 2559 10:25:29394
93 สัมมนาให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรภายใต้ “โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร” ณ ด่านศุลกากรแม่สาย17 มิถุนายน 2559 23:23:15393
94 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรนครพนม17 มิถุนายน 2559 13:39:21425
95 ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงของ17 มิถุนายน 2559 13:38:33330
96 สัมมนาให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรภายใต้ “โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร” ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร16 พฤษภาคม 2559 07:13:40399
97 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการติดตามและวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ทางศุลกากร2 พฤษภาคม 2559 11:04:17265
98 สัมมนาให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรภายใต้ “โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร”2 พฤษภาคม 2559 02:16:46348
99 ประชุมคณะทำงานจัดทำเว็บไซต์ สผต. ครั้งที่ 2/25592 พฤษภาคม 2559 02:16:04335
100 เจ้าหน้าที่ สผต. ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ภายใต้โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร2 พฤษภาคม 2559 02:03:47380
ผลลัพท์ทั้งหมด 106 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ