กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 19 เข้าชมวันนี้
  • 190 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,136 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

ประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างกรอบความร่วมมือ (FoC in CIQ) ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันโรค ภายใต้แผนงาน Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 11:56:48
จำนวนผู้เข้าชม : 46

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวอโนมา อินชื่นใจ ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ และนางสาวศรัญญา ทวีกิจอนุกูล นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างกรอบความร่วมมือ (FoC in CIQ) ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกันโรค ภายใต้แผนงาน Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจัดโดยสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 โดยมีผู้แทนจากกองกฎหมาย และกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากรเข้าร่วมการประชุมหารือฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาประเด็นที่อินโดนีเซียและมาเลเซียเสนอ เพื่อกำหนดท่าทีของกรมศุลกากรต่อร่างกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 สิงหาคม 2566 11:56:48
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ