กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 20 เข้าชมวันนี้
  • 191 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,137 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

กองยุทธศาสตร์และแผนงานประชุมหารือร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เกี่ยวกับกรอบแนวทางการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 09:43:00
จำนวนผู้เข้าชม : 80

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) นายเรืองยศ โตกมลธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนวางแผนและประเมินผล กยผ. ได้หารือร่วมกับ นางสาวชุติมา ปรีชญางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เกี่ยวกับกรอบแนวทางการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับ การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA)
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2566 09:43:00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ