กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ทำเนียบผู้อำนวยการ


ลำดับที่ 1

ผอ.ฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล 

ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. 2545 - 2548)

ลำดับที่ 2

ผอ.ชาญชัย ชอบชื่นชม

ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ. 2548 - 2551)

 


ลำดับที่ 3

ผอ.พันทิพา  พราหมณ์มณี

ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.2551-2554)


ลำดับที่ 4

ผอ.ชยันต์ เอกะโรหิต

ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ 2556-2558)

 
ลำดับที่ 5

ผอ.นันท์ฐิตา  ศิริคุปต์

ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.2558 - 2560)


ลำดับที่ 6 

ผอ. ธาดา  ชุมไชโย

ดำรงตำแหน่ง (ก.ค. 2560 - ก.ย. 2560)ลำดับที่ 7 

ผอ. ยุทธนา  พูลพิพัฒน์

ดำรงตำแหน่ง (ก.ย. 2560 - ม.ค. 2561)


ลำดับที่ 8
ผอ. วรพัฒน์  เชาว์วิศิษฐ
(ม.ค. 2561 -  พ.ย. 2561)ลำดับที่ 9 

ผอ.นิตยา  เที่ยงตรงภิญโญ

(พ.ย. 2561 - พ.ย. 2565)ลำดับที่ 10

นายนิติ  วิทยาเต็ม

(พ.ย. 2565 -  ม.ค. 2567)
ลำดับที่ 11

นางสรรค์ศุภา  คล้ายสุบรรณ

(ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน) 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม 2567 13:10:08
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ