กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา


1. กองวิชาการ (พ.ศ. 2499)

    ที่มา : พระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบราชการ กรมศุลกากร ในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2499

2. กองวิชาการและสถิติ (31 ตุลาคม 2523)

3. กองแผนงาน

    ที่มา : พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2536

4. สำนักแผนภาษี (พ.ศ. 2544)

5. สำนักแผนและการต่างประเทศ (พ.ศ.)

6. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (1 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน)


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤศจิกายน 2562 10:51:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ