กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 186 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,132 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ Miss Guusta Visser, Customs Attaché ประจำสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เพื่อหารือฯ

วันที่ : 5 เมษายน 2566 16:08:40
จำนวนผู้เข้าชม : 127

วันที่ 5 เมษายน 2566 - นายนิติ วิทยาเต็ม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศและผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ Miss Guusta Visser, Customs Attaché ประจำสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ เพื่อหารือการแก้ไขร่างระเบียบสำหรับการดำเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับ Digital Free Trade Hub และโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและศุลกากรเนเธอร์แลนด์ต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 เมษายน 2566 16:11:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ