กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 14 เข้าชมวันนี้
  • 425 เข้าชมเดือนนี้
  • 46,067 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

การประชุมคณะทำงานย่อย เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 16:21:25
จำนวนผู้เข้าชม : 246

นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อระดมสมอง กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกรมฯ รวมถึงร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายเลขาคณะทำงานย่อยฯ ใช้ประกอบการดำเนินการยกร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2564 16:22:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนวางแผนและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ