กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 0 เข้าชมวันนี้
  • 334 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,280 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

การประชุม PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 20 กันยายน 2561 14:17:24
จำนวนผู้เข้าชม : 531

นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมศุลกากร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 กันยายน 2561 14:17:24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนวางแผนและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ