กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 4 เข้าชมวันนี้
  • 749 เข้าชมเดือนนี้
  • 44,963 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

สัมมนาให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากรภายใต้ “โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร” ณ ด่านศุลกากรสะเดา

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559 20:56:20
จำนวนผู้เข้าชม : 540

วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 นายชุติวัฒน์ วรรธนผล รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ และคณะ ได้เดินทางจัดสัมมนาและบรรยายเรื่องการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรตามที่ได้กำหนดขึ้นใหม่ ภายใต้โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ณ ด่านศุลกากรสะเดา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานด่านศุลกากรภาคที่ 4 นายด่าน และเจ้าหน้าที่ด่านต่างๆ ในภาค 4 เข้าร่วมการสัมมนา นอกจากนี้ ได้ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ด่านศุลกากรสงขลา และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ด้วย
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2559 09:59:16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ