กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 548 เข้าชมเดือนนี้
  • 37,319 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

เสวนาในหัวข้อ "ไขกุญแจกระแสโลกาภิวัตน์การค้าตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ "

วันที่ : 24 มิถุนายน 2559 09:54:54
จำนวนผู้เข้าชม : 441

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กรมศุลกากรมอบหมายให้นางอารีย์ ฉวีวรรณมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความร่วมมือทางศุลกากรระหว่างประเทศ สผต. และนางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่ สกม. เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "ไขกุญแจกระแสโลกาภิวัตน์การค้าตลาดอาเซียนและเอเชียใต้ " ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ทั้งนี้ มีผู้แทนจาก สมพ. และ สทส. มาประจำบูธเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 มิถุนายน 2559 10:41:05
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ