กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Strategy and Planning Division
 

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชม ณ เวลานี้
  • 5 เข้าชมวันนี้
  • 741 เข้าชมเดือนนี้
  • 47,125 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609 โทรสาร : +662-667-6864

เวียดนาม

ไทย-เวียดนาม และศุลกากร

ประเทศไทยไม่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม การเชื่อมต่อทางบกต้องอาศัยการผ่านแดนประเทศลาวและกัมพูชา โดยปัจจุบันมีโครงการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ (Economic Corridors) เชื่อมโยงระหว่างกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม     แม่น้ำโขง(Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation: GMS-EC) ซึ่งได้แก่ เส้นทางหมายเลข 9 (R9) หรือแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor– EWEC) ระยะทาง1,320 กิโลเมตร เริ่มต้นจากท่าเรือดานัง (เวียดนาม) ผ่านลาว - ไทย - ไปท่าเรือเมาะละแหม่งหรือเมาะลำไย (เมียนมาร์

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาเส้นทางในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor (SEC) เชื่อมโยงไทย – กัมพูชา- เวียดนาม ซึ่งประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย (Subcorridor) ได้แก่

·     Northern Subcorridor ระยะทาง 1,150 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ไทย – กัมพูชา (เสียมราฐ) – เวียดนาม (Quy Nhon)

·     Central Subcorridor ระยะทาง 1,005 กิโลเมตร เริ่มต้นจาก ไทย – กัมพูชา (พนมเปญ) – เวียดนาม(นครโฮจิมินห์)

·     Southern Coastal Subcorridor ระยะทาง 970 กิโลเมตร เริ่มต้นจากไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ในแนวเลียบชายฝั่ง  

 

ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-เวียดนาม 

ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 โดยการวางกรอบความร่วมมือทวิภาคีหลายด้านในระดับต่างๆ โดยปัจจุบันไทยและเวียดนาม มีความร่วมมือระดับทวิภาคีในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญๆ ดังนี้

คณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC)

ไทย-เวียดนามได้มีการจัดประชุมตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-มาเลเซีย (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 โดยเน้นไปที่แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนาม-ไทย ในปี 2558-2563 โดยศุลกากรมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Cooperation in Trade and Investment Promotion and Facilitation และประเด็น Further simplify and harmonize export and import procedures

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านศุลกากร

ไทยได้มีการเสนอร่างจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้านศุลกากรระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV (ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) โดยฝ่ายไทยได้ยื่นร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้เวียดนามพิจารณาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยเวียดนามได้มีหนังสือแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559

 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


ไฟล์แนบ : เวียดนาม.pdf
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มีนาคม 2560 11:22:54
จำนวนผู้เข้าชม : 3,094
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : +662-667-7609

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ลิขสิทธิ์ © 2015 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมผลและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ